Blanka govori na seminaru u Rimu

Blanka govori na seminaru u Rimu

Blanka Vlašić će u subotu 25. listopada sudjelovati na seminaru „Sport je više od zabave“ u Rimu. Seminar organizira Europsko sveučilište iz Rima u suradnji s vatikanskim Papinskim laičkim vijećem.

Na poziv organizatora, Blanka će na seminaru govoriti o svom sportskom putu, izazovima, motivaciji i utjecaju obitelji i vjere na njezinu karijeru. Sudionike seminara upoznat će sa svojim atletskim počecima i svojim putom prema svjetskom vrhu, ali i osobnim sumnjama i dilemama koje je imala na tom putu. O jednoj od tih dilema govore i sljedeće Blankine riječi:

„Sjećam se da mi je tata u vrijeme kada smo se trebali odlučiti hoću li se baviti atletikom ili nekim drugim sportom detaljno izložio svaki ‘pro’ i ‘contra’, tek diskretno naginjući odbojci kao kolektivnom sportu u kojem ću lakše uspjeti, budući da atletika nije uopće bila popularna u Hrvatskoj u to vrijeme. Da i ne govorim o gotovo nikakvim uvjetima za treniranje. Dva su razloga zbog kojih sam odabrala skok u vis: prvi jer sam u tome bila najbolja među svojim vršnjacima, pa i starijom djecom, a drugi je što atletika tati, očito, nije bila prvi izbor. Kasnije mi je priznao da se poslužio ‘obrnutom psihologijom’, ali tada već to nije bilo važno. Znala sam duboko u sebi da smo donijeli pravu odluku.“